Clicky

Tin nội bộ: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố và trao các quyết bổ nhiệm nhân sự Pháp chế

06/11/2023

Sáng 06/11/2023, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (socolive 2) tổ chức lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Pháp chế Tổng Công ty và quyết định điều động, bổ nhiệm Phó phòng Pháp chế Tổng Công ty;

Đến dự có ông Trần Phi Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty; lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các Ban Tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng Công ty và lãnh đạo các phòng ban chức năng của Tổng Công ty, cùng toàn thể cán bộ, người lao động Cơ quan văn phòng Tổng Công ty.
Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Huy Trường - Trưởng phòng Văn phòng Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Pháp chế Tổng Công ty, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Ông Hoàng Huy Trường, sinh năm 1975, quê quán xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.
Và điều động, bổ nhiệm đối với bà Lê Thị Phương - Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng Công ty giữ chức vụ Phó phòng Pháp chế Tông Công ty, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Bà Lê Thị Phương, sinh năm 1979, quê quán xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật học, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Hoàng Huy Trường và bà Lê Thị Phương nhận quyết định tại buổi lễ