Clicky

THƯ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

17/11/2023
Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá
 
Theo nhu cầu về việc thực hiện thi công sửa chữa khu vực mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành thuộc công trình Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty. Chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty báo giá thực hiện theo yêu cầu sau:
Hạng mục: Sửa chữa khu vực mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành.
Công trình: Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty.
Địa điểm: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
Dịch vụ Thi công sửa chữa khu vực mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành
Yêu cầu 1.   Giá: Bao gồm toàn bộ chi phí và thuế có liên quan.
2.   Khối lượng, chủng loại vật liệu theo phụ lục đính kèm.
3.   Bảo hành: 12 tháng.
4.   Thời gian báo giá: Từ ngày 17/11/2023 đến hết ngày 24/11/2023.
5.   Bảng báo giá có chữ ký của người báo giá và có dấu của Công ty.
Thông tin nhận báo giá Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên
Phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người nhận: Đinh Quang Liêu – Nhân viên Phòng Đầu tư – XDCB
Điện thoại: 0907 497679
Email: admin@admin.com
Rất mong Quý Công ty xem xét và báo giá theo nội dung trên.
Trân trọng.
Chi tiết theo file đính kèm:
- Phụ lục và thư đề nghị
- Bản vẽ