Clicky

đánh lô đề online đăng ký bet

Công nghệ thông tin

Tiên phong xây dựng, phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin hướng đến cung cấp giải pháp công nghệ chất lượng cao, đem lại các giá trị hữu ích nhất cho xã hội.
Nghiên cứu, phát triển, cung ứng giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin. Là đối tác tin cậy đảm bảo an toàn thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức.


 
  • socolive 2 hiện có 02 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
  • Các sản phẩm chính gồm có: Giải pháp tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp an toàn thông tin, chuỗi công viên phần mềm.