Clicky

socolive 2

Thông điệp lãnh đạo


Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên là tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh là: Cơ khí chế tạo máy; Điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa; Cao su, nhựa, hóa chất; Chế biến lương thực - thực phẩm và một số lĩnh vực công nghiệp khác có liên quan.

Chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế, sản xuất ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện thành công Sứ mạng của mình, Tổng Công ty tập trung phát huy lợi thế năng lực tài chính, quản trị quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết sức mạnh trong sản xuất và thị trường của các đơn vị thành viên tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới, Công nghệ thông tin và điện tử và tự động hóa, cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Tổng Công ty coi trọng hợp tác, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình và các đối tác.
 
Tổng Công ty cam kết thực hiện chính sách chất lượng: Năng động, sáng tạo, đổi mới để phát triển bền vững.

 
Ông: NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC