Clicky

socolive 2

Thành tựu

Thành tựu

.:: NHÀ NƯỚC


+      Năm 2007: Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
+      Năm 2008: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.
+      Năm 2009: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007-2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
+     Năm 2011: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
+      Năm 2012: Bằng khen Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự phát triển của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam từ năm 2008-2012.
+      Năm 2013: Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.
+      Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
+      Năm 2015: Được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt. Bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
+      Năm 2016: Danh hiệu "Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016" do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và Lãnh đạo Thành phố quyết định công nhận.
+      Năm 2017: Huân chương lao động hạng 3.
+      Năm 2020: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương.
+      Năm 2023: Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố; Được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt lần 2.

 

.:: GIẢI THƯỞNG CÔNG NHẬN

+      Năm 2015:

.: Giấy chứng nhận "100 thương hiệu Việt bền vững lần thứ 2 năm 2015" của Bộ Khoa học & Công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam;
.: Danh hiệu "Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015" của Vietnam Report, Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế, Báo Vietnamnet - Bộ Thông tin & Truyền thông bình chọn.

+      Năm 2016:

.: Danh hiệu "Thương hiệu uy tín Việt Nam - Trusted Brand 2016 (theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế TBI-Trusted Brand Index)" và Chứng nhận doanh nghiệp phát triển bền vững của Viện Doanh nghiệp Việt Nam;
.: Danh hiệu top 50 doanh nghiệp thành tựu và Danh hiệu "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" năm 2015 do Vietnam Report bình chọn.