Clicky

socolive 2

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh – Tầm nhìn

SỨ MỆNH:

       Là đơn vị chủ lực phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

TẦM NHÌN:

        Trở thành một Tổng Công ty lớn mạnh và bền vững trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ

 TRIẾT LÝ KINH DOANH:
       HỢP TÁC ĐỂ XÁC LẬP GIÁ TRỊ MỚI


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP:

      NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI, ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.